Evaluatiecriteria


 

Het dossier moet bestaan uit volgende onderdelen:

 1. Voorstelling van het project of samenwerking.
 2. Voorstelling van betrokken partners.
 3. Vorm van samenwerking moet voldoen aan regels van co-creatie. Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, 'common ground', enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat.
 4. De probleemstelling en geformuleerde objectieven
 5. Het doorlopen proces moet beschreven worden in termen van teamsamenstelling, kennisuitwisseling, resultaten opbouw, netwerkdeling, werkverdeling en methodologie
 6. Een projectplanning en timing van de opgeleverde resultaten
 7. Resultaten kunnen aangetoond worden. Bij de startup en groeibedrijf vertaalt dit zich in bv. omzetgroei, tewerkstelling, nieuwe markten, innovatief businessmodel en processen, betere klantentevredenheid, technologie en knowhow
 8. Bij grote organisaties kan dit gaan over bv. nieuwe markten, productontwikkeling, technologie en knowhow, innovatief business model, procesoptimalisatie en kostenefficiëntie.

Evaluatiecriteria:

Het ingediende dossier moet aantonen in hoeverre een antwoord werd geboden aan een concrete probleemstelling en/of een verandering werd gerealiseerd op vlak van digitalisatie, dynamische arbeidsmarkt, duurzaamheid of inspelen op geopolitieke trends. 

Het indienen gebeurt door beide partners. 

Het project wordt geëvalueerd op basis van:

 • innovatiegehalte
 • intensiteit van samenwerking
 • toekomstig potentieel
 • duurzaamheid van de resultaten
 • meetbare resultaten qua omzetgroei, tewerkstelling, klanttevredenheid …
 • onderscheidend vermogen
 • complexiteit en/of moeilijkheidsgraad van de co-creatie
 • nieuwe partnerships
 • opgezette projectsturing, rapportering en KPI’s