Deelnamevoorwaarden


Bizon bekroont een co-creatie project tussen een starter of groeibedrijf en een grote onderneming of organisatie, dat een antwoord biedt aan een concrete probleemstelling en/of een verandering realiseert. Het project heeft na wederzijdse uitwisseling van teams, knowhow en/of assets geresulteerd in aantoonbare:
- duurzame groei van de startup/ groeibedrijf
- resultaten bij de grote onderneming (def. FOD Financiën) of organisatie.

Deelnamecriteria:

De startup of starter voldoet aan volgende criteria (FOD)

  • De startup of groeier is een Belgisch bedrijf dat ook in Vlaanderen actief is.
  • De startup of groeier mag verbonden zijn aan de grotere organisatie, maar tot maximum 50% min 1 aandeel participatie (een financiële participatie is geen vereiste om in aanmerking te komen voor de award)


De grote onderneming voldoet aan volgende criteria 

  • Ze investeert voor maximaal 50% -1 aandeel in de startup of groeibedrijf.
  • Ze heeft een decision center in België

Het ingediende project voldoet aan volgende criteria:

  • De opstart van het project gaat terug tot maximaal 4 jaar geleden
  • De aantoonbare realisatie gebeurde het laatste jaar
  • De wederzijdse uitwisseling moet meer zijn dan enkel een financiële participatie.


Indien een startup voor meer dan 50% van de aandelen eigendom is van een groot bedrijf, kan het deelnemen in de categorie spin off. 

Het ingediende project voldoet aan volgende criteria:

  • De opstart van het project gaat terug tot maximaal 4 jaar geleden
  • De aantoonbare realisatie gebeurde het laatste jaar
  • De doelstelling van het bestaan van een onafhankelijke vennootschapsvorm wordt toegelicht (vb nieuwe markten betreden, risico vermijden, ...)