Dossier indienen


Dossier indienen

Registreer tot 22 oktober 2020 (23:59) je project voor deelname aan Bizon (max. 10 blz). Lees best onze deelnamevoorwaarden en de jureringscriteria van het dossier alvorens in te dienen. Op 29/11 komen 5 laureaten pitchen op Antwerp Management School. Op 17/12 is het prijsuitreiking. De winnaars krijgen een prijzenpakket van 7.000 euro, bestaande uit een "business boost trip" naar Londen, een mediapakket in Bloovi en opleidingscheque van Antwerp Management School.

*