Dossier indienen


Dossier indienen

Registreer tot 15 oktober 2019 (23:59) je project voor deelname aan Bizon (max. 10 blz). Lees best onze deelnamevoorwaarden en de jureringscriteria van het dossier alvorens in te dienen. Op 28/11 komen 3 laureaten per categorie pitchen op Antwerp Management School. Op 12/12 is het prijsuitreiking. De winnaars krijgen een prijzenpakket van 7.000 euro, bestaande uit een "business boost trip" naar Londen, een mediapakket in Bloovi en opleidingscheque van Antwerp Management School.