Dossier indienen


Dossier indienen

Registreer voor 15 oktober 2019 je project voor deelname aan Bizon (max. 10 blz). Lees best onze deelnamevoorwaarden en de jureringscriteria van het dossier alvorens in te dienen. Op 28/11 komen 3 laureaten per categorie pitchen op Antwerp Management School. Op 12/12 is het prijsuitreiking. De winnaars krijgen een prijzenpakket van 7.000 euro, bestaande uit een "business boost trip" naar Londen, een mediapakket in Bloovi en opleidingscheque van Antwerp Management School.